Sökmarknadsföring (SEM)

Sökmarkandsföring är sponsrade länkar eller sk. SEM eller PPC. Både organisk och betald sök fungerar i princip relativt lika från en teknisk synvinkel med den skillnaden att inom betald sök har vi marknadskrafterna involverade som inverkar på priset per klick dvs. utbud efterfråga (hur mycket du är villig att betala för att ranka på en viss ord/fras). Det tillkommer sedan också andra delar i hur högt du rankar med i form av Quality score och CTR, i korthet kan du faktiskt påverka priset du betalar genom att hålla högre kvalité än dina konkurrenter. Med många års erfarenhet med sökmarknadsföring har vi tagit fram en egenutvecklad modell för hur vi går till väga med SEM. Vi börjar alltid med en analys av produkten eller tjänsten, vi tittar på sk. customer metric dvs. vem är din kund och vart han finns tillgänglig, när finns köpbehovet mm. Vi analyserar din kund innan vi börjar köpa sökord.

 


SwedishEnglish