Marknadsundersökning

Netberry tillhandahåller marknadsundersökning för företag som är verksamma på den Svenska marknaden och vill göra en undersökning av ett nuvarande eller ett nytt kundsegment men också till företag som ser på en expansion eller etablering i Sverige.

Vi brukar behöva ställa några frågor till vår kunder innan ett möte för att få en högre kvalitet och noggrannhet av scoopet på marknadsundersökningen.

1. Marknads- och strategisk översikt

Detta hjälper oss att förstå var detta projekt passar i den övergripande strategin, visionen och företagets värderingarna och långsiktiga och kortsiktiga affärsmål:

– Definition av marknaden och förklaring av dess dynamik
– Större spelare och nyckelkonkurrenter på den lokala marknaden och i hela Europa
– Tidigare och nuvarande aktivitet
– Aktuella målmarknader
– Faktorer som regler, sesonalitet, distribution, prissättning, kommunikation mm.

2. Bakgrund och roll i marknadsundersökningen

Det här är förmodligen den viktigaste delen av briefingen, eftersom det specificeras var forskningen passar i dina marknadsaktiviteter och i synnerhet de typer av beslut och planer som kommer att göras på grundval av forskningen:

– Skäl till undersökningen
– Var passar den in i marknadsutvecklingen?
– Vilka affärsenheter påverkar forskningen och vem är involverad?
– Se till att du identifierar eventuella begränsningar på den åtgärd du kan ta som en följd av undersökningen

3. Mål och grupper

Det finns vanligtvis två typer av mål som måste förklaras:

– Affärsmål – detta är målet för det marknadsföringsprojekt som forskningen är för, det är det övergripande strategiska målet
– Forskningsmål – detaljerade mål för vad du behöver veta, t.ex. attityder, beteende, användningsförväntningar, uppfattningar.

– Utvärdering (mer kvalitativa mål) eller är det att mäta, registrera eller kontrollera (mer kvantitativa mål)

– Finns det några specifika grupper eller undergrupper som du är intresserad av att undersöka?

4. Rapporteringskrav

Identifiering av eventuella krav som du kan ha som:

– Endast toppline eller slutrapport
– Skriftlig och / eller visuell rapport
Presentationer och / eller workshops

6. Timing

Ange eventuella verkliga hinder som finns. Var dock realistisk om huruvida dina mål kan uppfyllas inom den tidsramen.

7. Budget

Ange budgetar eftersom det är mycket viktigt till att definiera projektets omfattning och ge några ekonomiska riktlinjer att arbeta efter. Det hjälper också att hitta den bästa lösningen inom budgeten.

8. Befintlig forskning eller annan information

Vänligen dela med dig av annan relevant forskning eller information. Ofta hjälper det optimera marknadsundersökningen, det betyder också att man kan undvika att täcka gammal mark och fokus läggs på outforskade områden.

9. Forskningstyp

Ska forskningen vara begränsad till skrivbordsforskning eller inkludera primär forskning som undersökningar och / eller intervjuer med potentiella kunder, konsumenter eller potentiella parter i samband med B2B etc?

Vänligen kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte om dina planer där vi går igenom vad vi kan göra för er.


SwedishEnglish