Digital marknadsstrategi

Att ta rätt beslut är grundprincipen för att på sikt vara ett konkurrenskraftigt företag. Netberry har tagit fram en beprövad modell för hur vi effektiviserar digital marknadsföring hos våra kunder.

  1. Vi gör en nulägesanalys på företagets KPI:er, mål, tidigare marknads aktiviteter och vad man vill uppnå kortsiktigt och långsiktigt.
  2. Nästa steg i processen är att förstå din kund och marknad, det tar oss omkr. 1-3 månader att bygga online customer metric och få en bra förståelse för den marknad uppdragsgivaren verkar inom.
  3. Som tredje steg i processen formulerar vi en strategi och digital marknadsplan tas fram.
  4. Vi går igenom under en workshop den föreslagna strategin och justerar i samråd med kund.
  5. Implementering av strategin, vi kan i de flesta fall erbjuda utförandet av alla operativa moment i den digitala marknadsplanen.

Behöver ditt företag strategisk rådgivning i sin helhet eller bara vissa delar av vad vi erbjuder i vår modell så är du välkommen att kontakta oss.


SwedishEnglish