Användbarhet (UX)

Har du många besökare på din webbsida men de gör för få avslut? Användbarhet och omvandlingsfrekvens på din webbsida är oerhört viktig och att de personer som redan besöker din webbplats blir kunder, vi vet hur man optimerar flöden på webbplatser för bästa resultat. Vi använder oss av avancerade sk. on-page analyser av verktyg som Google Analytics och Clicktale för att spåra i minsta detalj hur besökare uppför sig på din sida för att eventuellt finna flaskhalsarna och områden där flöden kan förbättras. Omvandlings analysen kräver dock att man har ett visst inflöde av besökare till webbplatsen och en massa som ger statistisk signifikans under AB tester och mätningar.


SwedishEnglish